Hot & Normal Water Dispenser

Hot & Normal Dispenser model Yt -101 pipe in, 4 Korea filter

hot & normal dispenser
model T 86
Rm 550

hot & normal Dispenser
model : T87
Rm 550

hot & normal Dispenser
model : Yl 1664
OEM : manucfacturer by Midea
Rm 550